Monday, January 3, 2011

palestine: silent is NOT an option!


Pokoknya mesti ada tindakan – “actions speaks louder than words.”

Yahudi mesti dibenci dan ditentang mengikut cara yang sangat dibenci dan memudaratkan mereka.
Apakah cara itu? Firman Allah:

Sekali-kali Yahudi dan Nasrani itu tidak akan reda selagi kamu tidak mengikut cara hidup mereka.”

Ini rahsia “hati perut” Yahudi yang dibongkar oleh Allah SWT sendiri. Sekiranya umat Islam berjaya mengamalkan cara hidup Islam dan membuang cara hidup Yahudi, itulah sikap yang paling menyakitkan mereka.  

No comments:

Post a Comment