Sunday, October 17, 2010

teguran

“Hendaklah engkau sengaja mendatangiku untuk memberi nasihat ketika aku sendirian. Hindarilah memberi nasihat kepadaku ditengah khalayak ramai. Karena sesungguhnya memberi nasihat dihadapan banyak orang sama saja dengan memburuk-burukkan, saya tidak suka mendengarnya jika engkau menyalahi saya dan tidak mengikuti ucapanku maka janganlah engkau takut apabila nasihatmu tidak ditaati.”


Imam Syafie


hari ini saya masih mahu belajar step terbaik memberi teguran

No comments:

Post a Comment